Thương hiệu Nicotinell thuộc sở hữu của tập đoàn Glaxosmithkline. Những sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá từ thương hiệu Nicotinell được cung cấp chính tại Châu Âu, Úc.

Giảm 17%
1,645,000VNĐ

Tiết Kiệm: 330,000VNĐ

Giảm 20%
1,595,000VNĐ

Tiết Kiệm: 395,000VNĐ

Giảm 14%
645,000VNĐ

Tiết Kiệm: 105,000VNĐ

Giảm 38%
799,000VNĐ

Tiết Kiệm: 481,000VNĐ

Giảm 15%
635,000VNĐ

Tiết Kiệm: 115,000VNĐ

Giảm 18%
635,000VNĐ

Tiết Kiệm: 135,000VNĐ

Giảm 36%
795,000VNĐ

Tiết Kiệm: 455,000VNĐ

Giảm 31%
799,000VNĐ

Tiết Kiệm: 351,000VNĐ

Giảm 34%
845,000VNĐ

Tiết Kiệm: 440,000VNĐ

You cannot copy content of this page