Thương hiệu Nicotinell thuộc sở hữu của tập đoàn Glaxosmithkline. Những sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá từ thương hiệu Nicotinell được cung cấp chính tại Châu Âu, Úc.

Giảm 38%
1,280,000VNĐ 795,000VNĐ
Giảm 16%
770,000VNĐ 650,000VNĐ
Giảm 36%
1,250,000VNĐ 795,000VNĐ
Giảm 21%
1,150,000VNĐ 910,000VNĐ
Giảm 28%
1,285,000VNĐ 930,000VNĐ
EnglishKoreanVietnamese