Thương hiệu Nicotinell thuộc sở hữu của tập đoàn Glaxosmithkline. Những sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá từ thương hiệu Nicotinell được cung cấp chính tại Châu Âu, Úc.

Giảm 15%
1,689,000VNĐ

Tiết Kiệm: 301,000VNĐ

Giảm 13%
650,000VNĐ

Tiết Kiệm: 100,000VNĐ

Giảm 38%
799,000VNĐ

Tiết Kiệm: 481,000VNĐ

Giảm 13%
650,000VNĐ

Tiết Kiệm: 100,000VNĐ

Giảm 16%
650,000VNĐ

Tiết Kiệm: 120,000VNĐ

Giảm 36%
799,000VNĐ

Tiết Kiệm: 451,000VNĐ

Giảm 31%
799,000VNĐ

Tiết Kiệm: 351,000VNĐ

Giảm 34%
845,000VNĐ

Tiết Kiệm: 440,000VNĐ

EnglishKoreanVietnamese
You cannot copy content of this page