Thương hiệu Nicotinell thuộc sở hữu của tập đoàn Glaxosmithkline. Những sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá từ thương hiệu Nicotinell được cung cấp chính tại Châu Âu, Úc.

Giảm 27%
Original price was: 199,000VNĐ.Current price is: 145,000VNĐ.

Tiết Kiệm: 54,000VNĐ

Giảm 27%
Original price was: 199,000VNĐ.Current price is: 145,000VNĐ.

Tiết Kiệm: 54,000VNĐ

Giảm 30%
Original price was: 1,698,000VNĐ.Current price is: 1,185,000VNĐ.

Tiết Kiệm: 513,000VNĐ

Giảm 34%
Original price was: 150,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.

Tiết Kiệm: 51,000VNĐ

Giảm 23%
Original price was: 1,997,000VNĐ.Current price is: 1,530,000VNĐ.

Tiết Kiệm: 467,000VNĐ

Giảm 21%
Original price was: 550,000VNĐ.Current price is: 435,000VNĐ.

Tiết Kiệm: 115,000VNĐ

Giảm 17%
Original price was: 1,985,000VNĐ.Current price is: 1,645,000VNĐ.

Tiết Kiệm: 340,000VNĐ

Giảm 15%
Original price was: 1,975,000VNĐ.Current price is: 1,685,000VNĐ.

Tiết Kiệm: 290,000VNĐ

Giảm 20%
Original price was: 1,990,000VNĐ.Current price is: 1,595,000VNĐ.

Tiết Kiệm: 395,000VNĐ

Giảm 25%
Original price was: 750,000VNĐ.Current price is: 565,000VNĐ.

Tiết Kiệm: 185,000VNĐ

Giảm 38%
Original price was: 1,280,000VNĐ.Current price is: 799,000VNĐ.

Tiết Kiệm: 481,000VNĐ

Giảm 22%
Original price was: 750,000VNĐ.Current price is: 585,000VNĐ.

Tiết Kiệm: 165,000VNĐ

You cannot copy content of this page